Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+
लागु औषध दुरुपयोग विरुद्ध लडौः रोकथाममा जोड दियौं
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सँग सम्बन्धित पीडितहरुले भर्नुपर्ने निवेदन फारामको म्याद थप सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सँग सम्बन्धित पीडितहरुले भर्नुपर्ने निवेदन फाराम सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
सार्वजनिक प्रदर्शन, हड्ताल तथा विरोधका कार्यक्रमबाट हुने क्षति मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
रोशनी कुमारी श्रेष्ठ
रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

डोरेन्द्र निरौला
डोरेन्द्र निरौला

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

(सूचना अधिकारी)

9851143385

समिता पोखरेल
समिता पोखरेल

प्रशासकीय अधिकृत

अशोक कुमार पोख्रेल
अशोक कुमार पोख्रेल

प्रशासकीय अधिकृत

सांगठनिक संरचना हेर्नुहाेस्
भर्खरै अध्यावधिक सामाग्रीहरु

नागरिक वडापत्र

हामीले प्रवाह गर्ने सेवाको जानकारी


वंशज नागरिकता (बाबु आमाको नागरिकता यसै जिल्लाको भएको )

प्रमाण पूरा भएकै दिन | निवेदनमा रु.१०/-को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

विवाहित महिला (वंशज नागरिकता)

कोठा नं : 18 निवेदनमा रु.१०/-को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

बसाई सराई गरी आउने (वंशज नागरिकता)

प्रमाण पूरा भएकै दिन | निवेदनमा रु.१०/-को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

कर्मचारी परिवार (वंशज नागरिकता)

प्रमाण पूरा भएकै दिन | निवेदनमा रु.१०/-को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको व्यक्तिलाई नागरिकता

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

बाबु आमाको सम्बन्ध विच्छेद भएका सन्तानको नागरिकता

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

कुमारी आमाको सन्तानको नागरिकता

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानको नागरिकता

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

वैवाहिक अंगिकृत (नेपाली संग विवाह गरेकी विदेशी महिला)

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

अङ्गीकृत नागरिकता लिनु अघि जन्मिएका सन्तानलाई अङ्गीकृत नागरिकता

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

विदेशी नागरिक संग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएका सन्तानको नागरिकताको सिफारिश

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

नागरिकता परित्यागको जानकारी

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

पुनः नेपाली नागरिकता कायम गर्न

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

यस जिल्लाबाट जारी भएको ना.प्र.को प्रतिलिपि लिन

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

अन्य जिल्लावाट बसाइसराइ गरी आएको हकमा प्रतिलिपि

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

नागरिकताको विवरण संशोधन गरी प्रतिलिपि लिन

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

पतिको नाम राखी प्रतिलिपी लिन

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

पतिको नाम हटाइ प्रतिलिपि लिन ।

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

पूर्व पतिको नाम हटाई हालको पतिको नाम कायम गर्न

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

अभिलेख झुत्रो भएको/ फेला नपरेको/नष्ट भएको हकमा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

साधारण राहदानी

कोठा नं : 13

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर / राहदानी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

द्रुत सेवाबाट राहदानी सिफारिस

कोठा नं : 13

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर / राहदानी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

स्थानीय प्रशासन शाखाबाट प्रदान हुने सेवा- (नाबालक परिचयपत्र (१६ वर्ष भन्दा कम))

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

जनजाति प्रमाणित

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

संघ संस्था दर्ता सम्बन्धी कार्य

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

संघ संस्था नविकरण

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

संस्थाको विधान संशोधन

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

संस्था दर्ताको प्रमाण पत्र /स्वीकृत विधानको प्रतिलिपी

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृती

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि/अभिलेख लिने

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

पत्रपत्रिका दर्ता गर्ने

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

हातहतियार इजाजत सम्बन्धी कार्य

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

विस्फोटक पदार्थको सिफारिश

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

शान्ति सुरक्षा र ठाडो निवेदन सम्बन्धी कार्य

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

परिवारिक पेन्सन, सपथ पत्र र रहल पहल सम्वन्धी सिफारिश

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

नाम,थर संशोधन नाम,जात, उमेर आदि संशोधन र प्रमाणित

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

अन्य व्यहोरा प्रमाणित

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

यात्रा अनुमतिपत्र (विदेशि वावु नेपाली आमा)

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

CCTV/Camera जडान जानकारी

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

RPA/Drone उडान अनुमति लिने सम्वन्धमा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

शरणार्थी परिचय पत्र सम्बन्धी

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

मुद्दा शाखाको नागरिक सेवा बडापत्र (मुद्दा सम्बन्धी)

कोठा नं : 16

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : कुबेर प्रसाद दाहाल / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

मुद्दाको मिसिल नक्कल माग गर्ने

कोठा नं : 16

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : कुबेर प्रसाद दाहाल / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

मुद्दा सम्बन्धी प्रकृयागत कामहरु

कोठा नं : 16

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : कुबेर प्रसाद दाहाल / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

आर्थिक प्रशासन शाखाको नागरिक सेवा बडापत्र

कोठा नं : 4

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : विष्णु राज दाहाल / लेखा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2081-03-07 15:22:43

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

Powered By: ProActive Developers