Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

सूचना अधिकारीहरूको बैठकको निर्णय


मिति सूचना अधिकारीहरूको बैठकको निर्णय विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-12-09 मिति २०७६।१२।०५ गते बसेको सूचना अधिकारीहरू बैठकको निर्णयः
7 महिना अगाडी

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस