Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

त्रैमासिक प्रगति विवरण


मिति त्रैमासिक प्रगति विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-05-14 वार्षिक प्रगति विवरण २०७६/०७७
2 महिना अगाडी

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस