Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 नारायण प्रसाद भट्ट नारायण प्रसाद भट्ट प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9851217777
daobhaktapur@gmail.com