Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

सावित्री नयाजु


सावित्री नयाजु


सावित्री नयाजु
कार्यालय सहयोगी

शाखा नागरिकता प्रतिलिपि शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
सम्पर्क 9841702698
ठेगाना मध्यपुर ठिमी नगरपालिका 04, भक्तपुर
बहाल मिति N/A