Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 हुमकला पाण्डे हुमकला पाण्डे प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9851217777
daobhaktapur@gmail.com
2 दुर्गादत्त ढकाल दुर्गादत्त ढकाल सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9851143385
3 यज्ञराज जोशी यज्ञराज जोशी प्रशासकीय अधिकृत नयाँ नागरिकता र प्रशासन शाखा 9860483790
yagyarajmoha@gmail.com
4 लुमा श्रेष्ठ लुमा श्रेष्ठ प्रशासकीय अधिकृत राहदानी र मुद्दा शाखा 9841368408
5 कमला देबी कार्की कमला देबी कार्की नायब सुब्बा नयाँ नागरिकता शाखा 9849325398
6 रुपा निरौला रुपा निरौला नायब सुब्बा राहदानी शाखा 9842678818
7 कुबेर प्रसाद दाहाल कुबेर प्रसाद दाहाल नायब सुब्बा मुद्दा शाखा 9841393878
8 बिमल कुमार काफ्ले बिमल कुमार काफ्ले नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9845189283
9 विष्णु राज दाहाल विष्णु राज दाहाल लेखापाल लेखा शाखा 9851116807
10 बिनोद श्रेष्ठ बिनोद श्रेष्ठ कम्प्यूटर अपरेटर सूचना प्रविधि शाखा 9803003319
binod.shrestha@nepal.gov.np
11 सावित्रि कुमारी राउत (बस्न्यात) सावित्रि कुमारी राउत (बस्न्यात) खरिदार मुद्दा शाखा 9852835256
12 सुदर्शन लामिछाने सुदर्शन लामिछाने खरिदार नागरिकता प्रतिलिपि शाखा 9841132861
13 गंगा देवी सुनार गंगा देवी सुनार खरिदार नागरिकता प्रतिलिपि शाखा 9846139642
14 धर्म राज शाही धर्म राज शाही खरिदार प्र.जि.अ. ज्यूको सचिवालय 9848301311
sdharmaraj1744@gmail.com
15 सीताराम प्याकुरेल सीताराम प्याकुरेल हलुका सवारी चालक सवारी साधन शाखा 9841394579
16 रबिन्द्र श्रेष्ठ रबिन्द्र श्रेष्ठ हलुका सवारी चालक सवारी साधन शाखा 9841257345
17 यादव पौडेल यादव पौडेल कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9843270303
18 सावित्री नयाजु सावित्री नयाजु कार्यालय सहयोगी नागरिकता प्रतिलिपि शाखा 9841702698
19 सन्तोषी न्यौपाने सन्तोषी न्यौपाने कार्यालय सहयोगी प्र.जि.अ. को निजि सहायकको कार्यकक्ष 9861488447
20 अन्जना भण्डारी अन्जना भण्डारी कार्यालय सहयोगी सहायता कक्ष तथा दर्ता चलानी शाखा 9810236068
21 धारणा विश्वकर्मा धारणा विश्वकर्मा कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9847144205
22 रमिता नेपाली रमिता नेपाली स्वीपर 9841605220