Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

सन्तोषी न्यौपाने


सन्तोषी न्यौपाने


सन्तोषी न्यौपाने
कार्यालय सहयोगी

शाखा प्र.जि.अ. को निजि सहायकको कार्यकक्ष
पद कार्यालय सहयोगी
सम्पर्क 9861488447
ठेगाना सुर्यविनायक नगरपालिका 01, भक्तपुर
बहाल मिति N/A