Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

रबिन्द्र श्रेष्ठ


रबिन्द्र श्रेष्ठ


रबिन्द्र श्रेष्ठ
हलुका सवारी चालक

शाखा सवारी साधन शाखा
पद हलुका सवारी चालक
सम्पर्क 9841257345
ठेगाना मध्यपुर ठिमी नगरपालिका 04, भक्तपुर
बहाल मिति N/A