Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

यादव पौडेल


यादव पौडेल


यादव पौडेल
कार्यालय सहयोगी

शाखा प्रसाशन शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
सम्पर्क 9843270303
ठेगाना हलेसी तुवाचुङ्ग नगरपालिका 09, खोटाङ्ग
बहाल मिति N/A