Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

लुमा श्रेष्ठ


लुमा श्रेष्ठ


लुमा श्रेष्ठ
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा राहदानी र मुद्दा शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9841368408
ठेगाना भक्तपुर नगरपालिका 07, भक्तपुर
बहाल मिति N/A