Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नागरिकता परित्यागको जानकारी

कागजातहरु

  1. सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र, सक्‍कल राहदानी
  2. रितपुर्वक भरेको अनुसूची–९ फाराम ( फोटो सहित)
  3. विदेशी राष्ट्रबाट प्राप्‍त गरेको नागरिकता तथा राहदानी वा प्राप्‍त हुने अग्रिम जानकारी प्रत्र (No Objection Letter)


सुल्क

निवेदनमा रु.१०/-को टिकटप्रक्रियाहरुलाग्ने समय

प्रमाण पूरा भएकै दिन