Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

हातहतियार इजाजत सम्बन्धी कार्य

शुल्क

इजाजत

निवेदनमा रु.१०/- को टिकट र नियमावलीमा तोकिए बमोजिम राजश्व

नामसारी, नविकरण

रु. १० को टिकट,  

नामसारी दस्तुर रु.१०००।–जिल्ला भित्रको नबिकरण दस्तुर रु.१५०।–

नेपालभरको लागि दस्तुर रु.३००।– (विलम्ब शुल्क नियमानुसार)

इजाजतको प्रतिलिपि

निवेदनमा रु.१०/- को टिकट  र

रु .५०/- राजश्वलाग्ने समय

निवेदन परेकै दिन प्रकृया प्रारम्भ गरिने

कागजातहरु

हातहतियार इजाजत

  1. सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
  2. स्वास्थ्य स्थिति र चालचलन गतिविधिको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको सिफारिस।

नामसारी, नविकरण र स्वामित्व हस्तान्तरण

  1. निवेदन (नमूना बमोजिमको) र हातहतियार इजाजत पत्र (हतियार समेत) ।
  2. नामसारीको हकमा मृत्युदर्ता, नाता प्रमाणित, स्थानीय निकायको सिफारिस।
  3. स्वास्थ्य स्थिति र चालचलन गतिविधिको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको सिफारिस।
  4. नागरिकता प्रमाण पत्रको नक्कल तथा इजाजत पत्र र दइपक्ष बीचको कागजात र बेच्ने व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित भै सनाखत गर्नुपर्ने

हातहतियार इजाजतको प्रतिलिपि सम्बन्धी कार्य

  1. सम्बन्धित व्यक्तिको इजाजत नम्बर सहितको निवेदन
  2. नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
  3. अन्य कागजात वुझ्न सकिने ।


प्रक्रियाहरु

शासन फाँट

कोठा नं.१५

आवश्यक कागजातका छाँयाप्रति पेश गर्नुपर्ने र Verify गर्ने प्रयोजनका लागि सवै कागजातका सक्कल लिइ आउनुपर्ने ।

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा

प्रसाशन शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी
रोशनी कुमारी श्रेष्ठ
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-11-16 10:52:52

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

Powered By: ProActive Developers