Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+
हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन।
प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मतदानको दिन सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९
मदिरा सम्बन्धी सूचना
सवारी साधन सम्बन्धी सूचना
मिति २०७९ मंसिर १ र २ गते २(दुई) दिन सेवा प्रभावित हुने सम्बन्धी सूचना ।
रुद्रादेवी शर्मा
रुद्रादेवी शर्मा

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

माधव प्रसाद शर्मा
माधव प्रसाद शर्मा

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

(सूचना अधिकारी)

9851143385

उर्मिला खतिवडा
उर्मिला खतिवडा

प्रशासकीय अधिकृत

रविन कुमार राई
रविन कुमार राई

प्रशासकीय अधिकृत

सांगठनिक संरचना हेर्नुहाेस्

नागरिक वडापत्र

हामीले प्रवाह गर्ने सेवाको जानकारी


वंशज नागरिकता (बाबु आमाको नागरिकता यसै जिल्लाको भएको )

प्रमाण पूरा भएकै दिन | निवेदनमा रु.१०/-को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

विवाहित महिला (वंशज नागरिकता)

कोठा नं : 18 निवेदनमा रु.१०/-को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

बसाई सराई गरी आउने (वंशज नागरिकता)

प्रमाण पूरा भएकै दिन | निवेदनमा रु.१०/-को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

कर्मचारी परिवार (वंशज नागरिकता)

प्रमाण पूरा भएकै दिन | निवेदनमा रु.१०/-को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको व्यक्तिलाई नागरिकता

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

बाबु आमाको सम्बन्ध विच्छेद भएका सन्तानको नागरिकता

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

कुमारी आमाको सन्तानको नागरिकता

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानको नागरिकता

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

वैवाहिक अंगिकृत (नेपाली संग विवाह गरेकी विदेशी महिला)

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

अङ्गीकृत नागरिकता लिनु अघि जन्मिएका सन्तानलाई अङ्गीकृत नागरिकता

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

विदेशी नागरिक संग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएका सन्तानको नागरिकताको सिफारिश

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

नागरिकता परित्यागको जानकारी

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

पुनः नेपाली नागरिकता कायम गर्न

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

यस जिल्लाबाट जारी भएको ना.प्र.को प्रतिलिपि लिन

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

अन्य जिल्लावाट बसाइसराइ गरी आएको हकमा प्रतिलिपि

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

नागरिकताको विवरण संशोधन गरी प्रतिलिपि लिन

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

पतिको नाम राखी प्रतिलिपी लिन

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

पतिको नाम हटाइ प्रतिलिपि लिन ।

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

पूर्व पतिको नाम हटाई हालको पतिको नाम कायम गर्न

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

अभिलेख झुत्रो भएको/ फेला नपरेको/नष्ट भएको हकमा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

साधारण राहदानी

कोठा नं : 13

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर / राहदानी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

द्रुत सेवाबाट राहदानी सिफारिस

कोठा नं : 13

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर / राहदानी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

स्थानीय प्रशासन शाखाबाट प्रदान हुने सेवा- (नाबालक परिचयपत्र (१६ वर्ष भन्दा कम))

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

जनजाति प्रमाणित

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

संघ संस्था दर्ता सम्बन्धी कार्य

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

संघ संस्था नविकरण

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

संस्थाको विधान संशोधन

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

संस्था दर्ताको प्रमाण पत्र /स्वीकृत विधानको प्रतिलिपी

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृती

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि/अभिलेख लिने

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

पत्रपत्रिका दर्ता गर्ने

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

हातहतियार इजाजत सम्बन्धी कार्य

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

विस्फोटक पदार्थको सिफारिश

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

शान्ति सुरक्षा र ठाडो निवेदन सम्बन्धी कार्य

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

परिवारिक पेन्सन, सपथ पत्र र रहल पहल सम्वन्धी सिफारिश

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

नाम,थर संशोधन नाम,जात, उमेर आदि संशोधन र प्रमाणित

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

अन्य व्यहोरा प्रमाणित

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

यात्रा अनुमतिपत्र (विदेशि वावु नेपाली आमा)

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

CCTV/Camera जडान जानकारी

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

RPA/Drone उडान अनुमति लिने सम्वन्धमा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

शरणार्थी परिचय पत्र सम्बन्धी

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

मुद्दा शाखाको नागरिक सेवा बडापत्र (मुद्दा सम्बन्धी)

कोठा नं : 16

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : कुबेर प्रसाद दाहाल / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

मुद्दाको मिसिल नक्कल माग गर्ने

कोठा नं : 16

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : कुबेर प्रसाद दाहाल / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

मुद्दा सम्बन्धी प्रकृयागत कामहरु

कोठा नं : 16

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : कुबेर प्रसाद दाहाल / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

आर्थिक प्रशासन शाखाको नागरिक सेवा बडापत्र

कोठा नं : 4

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : विष्णु राज दाहाल / लेखा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : रुद्रादेवी शर्मा

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-08-08 15:00:28

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

Powered By: ProActive Developers