Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+
राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपिको लागि बुझाउनु पर्ने दस्तुर सम्बन्धमा।
रातो मत्स्येन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्राको सार्वजनिक बिदा दिन समेत सेवा प्रवाह गरिने सम्बन्धी सूचना
मिटर व्याज पीडितहरुलाई निवेदन पेश गर्नका लागि ७ दिन म्याद थप गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
मिटर ब्याज पीडितहरुलाई निवेदन दिन ७ दिन म्यादथप गरिएको जरुरी सूचना ।
मिटरव्याज सम्वन्धी निवेदनको ढाँचा
खगेन्द्रप्रसाद रिजाल
खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

डोरेन्द्र निरौला
डोरेन्द्र निरौला

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

(सूचना अधिकारी)

9851143385

उर्मिला खतिवडा
उर्मिला खतिवडा

प्रशासकीय अधिकृत

रविन कुमार राई
रविन कुमार राई

प्रशासकीय अधिकृत

सांगठनिक संरचना हेर्नुहाेस्

नागरिक वडापत्र

हामीले प्रवाह गर्ने सेवाको जानकारी


वंशज नागरिकता (बाबु आमाको नागरिकता यसै जिल्लाको भएको )

प्रमाण पूरा भएकै दिन | निवेदनमा रु.१०/-को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

विवाहित महिला (वंशज नागरिकता)

कोठा नं : 18 निवेदनमा रु.१०/-को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

बसाई सराई गरी आउने (वंशज नागरिकता)

प्रमाण पूरा भएकै दिन | निवेदनमा रु.१०/-को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

कर्मचारी परिवार (वंशज नागरिकता)

प्रमाण पूरा भएकै दिन | निवेदनमा रु.१०/-को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको व्यक्तिलाई नागरिकता

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

बाबु आमाको सम्बन्ध विच्छेद भएका सन्तानको नागरिकता

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

कुमारी आमाको सन्तानको नागरिकता

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानको नागरिकता

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

वैवाहिक अंगिकृत (नेपाली संग विवाह गरेकी विदेशी महिला)

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

अङ्गीकृत नागरिकता लिनु अघि जन्मिएका सन्तानलाई अङ्गीकृत नागरिकता

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

विदेशी नागरिक संग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएका सन्तानको नागरिकताको सिफारिश

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

नागरिकता परित्यागको जानकारी

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

पुनः नेपाली नागरिकता कायम गर्न

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

यस जिल्लाबाट जारी भएको ना.प्र.को प्रतिलिपि लिन

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

अन्य जिल्लावाट बसाइसराइ गरी आएको हकमा प्रतिलिपि

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : admin-daobhaktapur / नयाँ नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

नागरिकताको विवरण संशोधन गरी प्रतिलिपि लिन

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

पतिको नाम राखी प्रतिलिपी लिन

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

पतिको नाम हटाइ प्रतिलिपि लिन ।

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

पूर्व पतिको नाम हटाई हालको पतिको नाम कायम गर्न

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

अभिलेख झुत्रो भएको/ फेला नपरेको/नष्ट भएको हकमा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

साधारण राहदानी

कोठा नं : 13

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर / राहदानी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

द्रुत सेवाबाट राहदानी सिफारिस

कोठा नं : 13

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर / राहदानी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

स्थानीय प्रशासन शाखाबाट प्रदान हुने सेवा- (नाबालक परिचयपत्र (१६ वर्ष भन्दा कम))

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

जनजाति प्रमाणित

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

संघ संस्था दर्ता सम्बन्धी कार्य

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

संघ संस्था नविकरण

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

संस्थाको विधान संशोधन

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

संस्था दर्ताको प्रमाण पत्र /स्वीकृत विधानको प्रतिलिपी

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृती

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि/अभिलेख लिने

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

पत्रपत्रिका दर्ता गर्ने

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

हातहतियार इजाजत सम्बन्धी कार्य

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

विस्फोटक पदार्थको सिफारिश

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

शान्ति सुरक्षा र ठाडो निवेदन सम्बन्धी कार्य

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

परिवारिक पेन्सन, सपथ पत्र र रहल पहल सम्वन्धी सिफारिश

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

नाम,थर संशोधन नाम,जात, उमेर आदि संशोधन र प्रमाणित

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

अन्य व्यहोरा प्रमाणित

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

यात्रा अनुमतिपत्र (विदेशि वावु नेपाली आमा)

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

CCTV/Camera जडान जानकारी

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

RPA/Drone उडान अनुमति लिने सम्वन्धमा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

शरणार्थी परिचय पत्र सम्बन्धी

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

मुद्दा शाखाको नागरिक सेवा बडापत्र (मुद्दा सम्बन्धी)

कोठा नं : 16

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : कुबेर प्रसाद दाहाल / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

मुद्दाको मिसिल नक्कल माग गर्ने

कोठा नं : 16

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : कुबेर प्रसाद दाहाल / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

मुद्दा सम्बन्धी प्रकृयागत कामहरु

कोठा नं : 16

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : कुबेर प्रसाद दाहाल / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

आर्थिक प्रशासन शाखाको नागरिक सेवा बडापत्र

कोठा नं : 4

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : विष्णु राज दाहाल / लेखा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-02-23 12:21:07

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

Powered By: ProActive Developers