Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

भक्तपुर जिल्लाको कोभिड-१९ सम्बन्धी तथ्याङ्क (२०७७।०६।१४)

29 दिन अगाडी

2077-06-14


IMG_0001(4).jpg तस्बिर :

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस