Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न

200x200_DSC03219(1).jpg
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री नारायण प्रसाद भट्ट र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री दिलिप प्रसाद लामिछाने बीच कार्य सम्पादन सम्झौता सम्पन्न
200x200_DSC03224.jpg
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री नारायण प्रसाद भट्ट र प्रशासकीय अधिकृत श्री लुमा श्रेष्ठ बीच कार्य सम्पादन सम्झौता सम्पन्न
200x200_DSC03227.jpg
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री नारायण प्रसाद भट्ट र प्रशासकीय अधिकृत श्री यज्ञराज जोशी बीच कार्य सम्पादन सम्झौता सम्पन्न