Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

१७ ‌‌औं निजामती सेवा दिवस, २०७७ को अवसरमा तथा एक कर्मचारी एक विरुवा अभियान कार्यक्रम अन्तरगत कार्यालय परिसरमा बृक्षारोपण सम्पन्नः २०७७ भदौ २२