Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

कार्यालय प्रमुखको बैठकमा पूर्व सचिव एवं पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त श्री कृष्णहरी बास्कोटाज्यूबाट कार्यालय प्रमुखहरूलाई Motivational Speech दिनु हुँदै । २०७६ पौष ०५