Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

महानगरीय प्रहरी बृत, जगाती, भक्तपुरबाट सरुवा भई जान लाग्नु भएका प्र.ना.उ. चक्रराज जोशीको बिदाई तथा सरुवा भई आउनु भएका प्र.ना.उ. राजेश थापाज्यूको स्वागत कार्यक्रम (२०७७।०५।२१)