Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

माननीयज्यू, मेयरज्यू, कार्यालय प्रमुख लगायत सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको वैठक सम्पन्न: २०७६ चैत्र ०३