Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरबाट सरुवा भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुरमा जान लाग्नु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री नारायण प्रसाद भट्टज्यूको विदाई कार्यक्रमः २०७६ मंशिर २०