Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

यस कार्यालयमा कार्यरत ना.सु. बाट अनिवार्य अवकाश प्राप्त श्री विनोद प्र. शर्मा, लोक सेवा आयोगबाट पाँचौँ तहमा सिफारिस हुन सफल श्री प्रकाश कु. राई र राजिनामा दिई अवकाश प्राप्त प्रहरी हवल्दार श्री अजित कु. मिश्रको बिदाई कार्यक्रम । २०७६ पौष ०९