Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

राष्ट्रिय मानव अधिकारी आयोगको प्रारम्भिक सिफारिशहरु कार्यान्वयन सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको अनुरोध मितिः२०७७।०३।०८