Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

मिति २०७७।०७।०२ गतेबाट अर्को सूचना नभएसम्मका लागि यस जिल्ला भित्र अत्यावश्यक सेवाहरू बाहेकका अन्य सेवा प्रवाह स्थगित गरिएको सूचनाः (२०७७।०७।०१)