Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)


मिति प्राप्त राहदानीको विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-08-24 मिति २०७६ मंशिर ०७ गतेसम्म फाराम बुझाएकाहरूको राहदानी प्राप्त भएकाे हुँदा राहदानी शाखा (कोठा नं. १३) मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।
11 महिना अगाडी
2076-07-28 २०७६ कार्तिक १७ गतेसम्म फाराम बुझाएकोहरूको राहदानी प्राप्त भएको हुँदा राहदानी शाखा (कोठा नं. १३) मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।
2076-07-28
2076-07-19 २०७६ कार्तिक ०७ गतेसम्म फाराम बुझाएकोहरूको राहदानी प्राप्त भएको राहदानी शाखा (कोठा नं. १३) मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।
2076-07-19
2076-06-28 २०७६ असाेज ०१ गतेदेखि २०७६ असाेज १० गतेसम्म फाराम बुझाएकोहरूको राहदानी आएको हुँदा राहदानी शाखा (कोठा नं. १३) मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।
2076-06-28
2076-06-15 २०७६ भाद्र २२ गतेदेखि २०७६ भाद्र ३१ गतेसम्म फाराम बुझाएकोहरूको राहदानी आएको हुँदा राहदानी शाखा (कोठा नं. १३) मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।
2076-06-15