Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

सूचना


मिति सूचना विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-05-28 यस कार्यालयबाट मिति २०७७।०५।०३ गतेदेखि जारी गरेको निषेध आदेशबमोजिम स्थगित गरिएका केही सेवाहरू मध्ये विभिन्न निकायका अति आवश्यक परीक्षा जस्तैः TOEFL, GRE, IELTS, GMAT लगायतका यसै प्रकृतिका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न सकिने सम्बन्धि सूचना
10 महिना अगाडी
2077-05-25 थप स्पष्ट पारिएको सूचना । (२०७७।०५।२५)
10 महिना अगाडी
2077-05-24 भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री हुमकला पाण्डेबाट जारी आदेश।(वि.सं. २०७७ भाद्र २४, बुधबार, १९:२७ बजे)
10 महिना अगाडी
2077-05-18 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरको जरुरी सूचना । २०७७।०५।१८
11 महिना अगाडी
2077-05-17 प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री हुमकला पाण्डेबाट जारी आदेश।(वि.सं. २०७७ भाद्र १७, बुधबार, १८:३० बजे)
11 महिना अगाडी