Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

सूचना


मिति सूचना विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-04-03 होम क्वारेन्टिनमा बस्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरूः
4 महिना अगाडी
2077-03-30 श्री सवै सरकारी कार्यालयहरू, भक्तपुर जिल्लाःनिर्णय /निर्देशन कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।
4 महिना अगाडी
2077-03-23 स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरको सूचना
4 महिना अगाडी
2077-03-08 बन्दाबन्दीलाई व्यवस्थित गर्ने सुरक्षा मापदण्ड सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको सूचना मितिः२०७७।०३।०८
5 महिना अगाडी
2077-03-08 बन्दाबन्दीको समयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले पालन गर्नुपर्ने नियम र जिम्मेवारी सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको सूचना मितिः२०७७।०३।०८
5 महिना अगाडी