Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

आ.व.२०७७।०७८ को लागि स्वीकृत जिल्ला दर(रेट)

आ.व.२०७७।०७८ को लागि स्वीकृत जिल्ला दर(रेट) डाउनलोट गर्नको लागि तलको लिङ्कमा Click गर्नुहोस ।(File Size 44 MB)

https://drive.google.com/file/d/1WuWxaDvHQBbgCQ8HldlkoXvBlQJr5-yF/view?usp=sharing