Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

यज्ञराज जोशी


यज्ञराज जोशी


यज्ञराज जोशी
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा नयाँ नागरिकता र प्रशासन शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल yagyarajmoha@gmail.com
सम्पर्क 9860483790
ठेगाना अजयमेरु 03, डडेलधुरा
बहाल मिति N/A