Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

रमिता नेपाली

  • रमिता नेपाली

रमिता नेपाली


रमिता नेपाली
स्वीपर

पद स्वीपर
सम्पर्क 9841605220
ठेगाना भक्तपुर नगरपालिका भक्तपुर
बहाल मिति N/A