Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

गंगा देवी सुनार


गंगा देवी सुनार


गंगा देवी सुनार
खरिदार

शाखा नागरिकता प्रतिलिपि शाखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
सम्पर्क 9846139642
बहाल मिति २०७७ आश्विन १८