Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

दुर्गादत्त ढकाल

  • दुर्गादत्त ढकाल

दुर्गादत्त ढकाल


दुर्गादत्त ढकाल
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9851143385
ठेगाना अर्जुन चौपारी-६, स्याङ्जाAarjunchaupari 6, स्याङ्गजा
बहाल मिति २०७७ जेष्ठ ५