Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

धर्म राज शाही


धर्म राज शाही


धर्म राज शाही
खरिदार

शाखा प्र.जि.अ. ज्यूको सचिवालय
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल sdharmaraj1744@gmail.com
सम्पर्क 9848301311
ठेगाना नरहरिनाथ गाउँपालिका 09, कालिकोट
बहाल मिति २०७६ माघ २६