Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

बिनोद श्रेष्ठ

  • बिनोद श्रेष्ठ

बिनोद श्रेष्ठ


बिनोद श्रेष्ठ
कम्प्यूटर अपरेटर

पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल binod.shrestha@nepal.gov.np
सम्पर्क 9841446724
ठेगाना त्रियुगा नगरपालिका-१० (बोक्से)उदयपुर
बहाल मिति २०७६ भाद्र ५