Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (DCCMC), भक्तपुरका पदाधिकारिज्यूहरूको उपस्थितिमा भक्तपुर जिल्लाका ४ वटै नगरपालिकाका वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग कोभिड-१९ नियन्त्रण, रोकथाम/दैवी प्रकोप/सेवा प्रदानलगायतका विषयमा छलफल एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न (२०७७ असार २