Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा रहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र दर्ता स्टेशनमा माननीय सांसद श्री महेश बस्नेत आफ्नो विवरण दर्ता गर्नु हुदै । मितिः २०७७।०४।२५