Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल २२ नं गण, भक्तपुरका गणपती सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक श्री विश्वकुमार भट्टराईको बिदाई कार्यक्रमः २०७७।०४।१६