Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

यस कार्यालयमा कार्यरत ना.सु.बाट बढुवा भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकको प्रशासकीय अधिकृतमा पदस्थापना हुनु भएका नारायण लघु, ना.सु.बाट अनिवार्य अवकाश प्राप्त नबराज पोखरेल तथा राजिनामा दिई अवकाश हुनु भएका दाईहरू नरबहादुर रेग्मी र सोमप्रसाद भट्टराई