Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय, भक्तपुरका उप अनुसन्धान निर्देशक श्री सुरेन्द्र कोइरालाको विदाई कार्यक्रमः २०७७ असोज १२