Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नागरिकताका वर्तमान अवस्थाका सन्दर्भमा सूर्यविनायक नागरपालिकाका वडा अध्यक्षज्यूहरूसँगको छलफल एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमः २०७६ पौष २८