Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

भक्तपुर जिल्लाको वस्तुस्थिति, समसामयिक अवस्था र कोभिड-19 संक्रमण, नियन्त्रण तथा प्रतिकार्यको लागि गर्नुपर्ने काम कारवाहीका सम्बन्धमा बसेको सर्बदलीय बैठकः २०७७ जेष्ठ ५