Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.- ०३, दरवार स्क्वायर (वाग्मती प्रदेश, नेपाल)

प्र.जि.अ. श्री हुमकला पाण्डेज्यूको अध्यक्षतामा जिल्लाको विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालयहरुसहितको विकास अनुगमन तथा समन्वय समितिको भर्चुअल बैठक (Zoom Meeting) सम्पन्नः (२०७७ मंशिर ०४)