Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

26 दिन अगाडी

2075-09-10


जिल्ला प्रशासनबाट कुनै काममा आउनुहुने सेवाग्राहीहरुले सक्कलका साथै फोटोकपी कागजात समेत संलग्न राख्नु हुन अनुरोध छ ।