Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

"सक्षम निजामती प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

मिति २०७६ असोज ९ गते बसेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णय