Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

"सक्षम निजामती प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

CCTV जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी संशोधित कार्यविधि, २०७२ (संशोधनसहित)