Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको विवरण

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,भक्तपुरमा हाल सम्म कार्यरत प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको विवरणः

क्र.स.

नामथर

कार्यअवधि

देखि

सम्म

श्रीमान श्रेष्ठ

२०४१/१/१

२०४२/१२/१

रामेश्वर दास श्रेष्ठ

२०४२/१२/१

२०४५/१/२०

थानेश्वर प्रसाद कोइराला

२०४५/१/२२

२०४५/५/२०

मन्जुल कुमार सिंह याक्थुम्बा

२०४५/५/२१

२०४५/८/२१

कुलचन्द्र श्रेष्ठ

२०४५/८/२२

२०४६/९/२०

सुवर्णलाल श्रेष्ठ

२०४६/९/२४

२०४६/१२/३०

कुमार प्रसाद पौडेल

२०४७/१/१४

२०४७/१/२१

मदन प्रसाद अर्याल

२०४७/२/१३

२०४७/११/०६

उषा नेपाल (महिला प्रजिअ)

२०४७/११/५

२०४८/८/३

१०

जनार्दन शर्मा पौडेल

२०४८/८/४

२०४९/९/७

११

अम्बिका केसी (महिला प्रजिअ)

२०४९/९/९

२०५१/१/१३

१२

देवराज रेग्मी

२०५१/१/२५

२०५१/१०/१०

१३

ध्रुवराज वाग्ले

२०५१/११/८

२०५२/६/५

१४

श्याम सुन्दर शर्मा

२०५२/७/२

२०५३/६/२५

१५

हेमराज सापकोटा

२०५३/६/२९

२०५३/१२/३०

१६

रमादेव जोशी

२०५४/१/५

२०५४/९/१३

१७

गणेश प्रसाद ढकाल

२०५४/९/२०

२०५६/८/९

१८

ध्रुवराज वाग्ले

२०५६/८/२०

२०५७/११/२

१९

रामप्रसाद खतिवडा

२०५७/११/३

२०५८/३/२७

२०

प्रेम नारायण शर्मा

२०५८/३/२७

२०५८/१२/३०

२१

रामप्रसाद खतिवडा

२०५९/१/१

२०५९/९/१८

२२

गेहनाथ भण्डारी

२०५९/९/१८

२०६२/१/२९

२३

बसन्तराज भट्टराई

२०६२/२/१

२०६३/१/२२

२४

बाबुराम लामिछाने

२०६३/१/२८

२०६४/४/४

२५

डिल्लि प्रसाद शिवाकोटी

२०६४/४/७

२०६५/७/४

२६

कमलमणि काफ्ले

२०६५/७/१०

२०६६/५/२३

२७

दिपकराज नेपाल

२०६६/५/२४

२०६८/३/१५

२८

केशवराज आचार्य

२०६८/३/१६

२०६८/१०/१९

२९

यामप्रसाद सुवेदी (कामु)

२०६८/१०/२०

२०६८/१२/१४

३०

जितेन्द्र बहादुर भण्डारी

२०६८/१२/१५

२०६९/६/३

३१

एकमणी नेपाल

२०६९/६/१४

२०६९/१२/२

 

रा.प.प्रथम श्रेणी

३२

हिमनाथ दवाडी

२०७०/१/१२

२०७०/१२/१७

३३

अनिल कुमार ठाकुर

२०७१/२/४

२०७२/२/२९

३४

तोयम राया

२०७२/२/३१

२०७२/०९/२८

३५ तेज प्रसाद पौडेल २०७२/१०/१० २०७३/०९/०५
३६ द्राेण पोखरेल २०७३/०९/०६ २०७५/०१/२०
३७ नारायण प्रसाद भट्ट २०७५/०१/२१ हाल सम्म