Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

"सक्षम निजामती प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

दिलिप प्रसाद लामिछाने
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

गुनासो सुन्ने अधिकारी

सम्पर्कः

मोबाईलः 9840108524

कार्यालयः 01-6615595