Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

"सक्षम निजामती प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नारायण प्रसाद भट्ट

  • नारायण प्रसाद भट्ट

नारायण प्रसाद भट्ट


नारायण प्रसाद भट्ट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.प्रथम
इमेल daobhaktapur@gmail.com
सम्पर्क 9851217777
बहाल मिति २०७५ बैशाख २१