Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर

"सक्षम निजामती प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

दिलिप प्रसाद लामिछाने

  • दिलिप प्रसाद लामिछाने

दिलिप प्रसाद लामिछाने


दिलिप प्रसाद लामिछाने
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सूचना अधिकारी
पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9840108524
बहाल मिति N/A