नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
भक्तपुर


बार्षिक प्रगति विवरण २०७४/७५

प्रगति विवरण

२०७३ श्रावण महिना देखिको नागरिकताको प्रगति विवरण

महिना

वंशज

अंगीकृत

वैवाहिक अंगीकृत

प्रतिलिपी

जम्मा

कैफियत

श्रावण

६६२   ३१९ ९८० त्याग १

भाद्र

३२२     २५२ ५७४ त्याग १

असोज

           

कार्तिक

           

मंसीर

           

पुस

           

माघ

           

फाल्गुन

           

चैत्र

           

वैशाख

           

जेष्ठ

           

आसाढ

           

२०७३ श्रावण महिना देखिको राहदानीको प्रगति विवरण

 

महिना

राहदानी

निवेदन संकलन

द्रुत सेवा सिफारिस

श्रावण

६४७ १६४

भाद्र

४४८ १२६

असोज

   

कार्तिक

   

मंसिर

   

पौष

   

माघ

   

फागुन

   

चैत्र

   

वैशाख

   

जेष्ठ

   

आसाढ

   

MRP लागु भएदेखि हालसम्मको बनेर आइसकेको राहदानी वितरण हुन बाँकी लगभग ........... रहेको ।

आ.व. ०७३/७४ को सरकारी फौजदारी मुद्दा दर्ता, फछर्यौट र बाँकी विवरण

महिना

अ.ल्या.

चालु महिना दर्ता

चालु महिना फछर्यौट

बाँकी

श्रावण

  १०१    

भाद्र

  १२४    

असोज

       

कार्तिक

       

मंसीर

       

पुस

       

माघ

       

फाल्गुन

       

चैत्र

       

बैशाख

       

जेष्ठ

       

आसाढ

       

आ.व. ०७३/७४ को प्रशासन फाँटबाट सम्पादन भएका कामहरुको विवरण

क्र‍.सं‍.

कामहरु

श्रावण

भदौ

असोज

कार्तिक

मंसीर

पुस

माघ

फाल्गुन

चैत्र

बैशाख

जेष्ठ

असार

पेन्सन सिफारिस र  व्यक्ति प्रमाणित

                       

वैदेशिक रोजगार र चालचलन

                       

विवाह दर्ता ( कोट म्यारीज र पोष्ट म्यारिज)

३ १                    

हातहतियार नामसारी

                     

नाबालक परिचय पत्र

३३ १९                    

मृगौला प्रत्यारोपण सिफारिस

                       

पत्रपत्रिका दर्ता

                     

हातहतियार नविकरण

१२                    

आदिवासी जनजाति, दलित मधेशी पिछडिएका वर्ग प्रमाणित

१३५ १०९                    

१०

सवारी साधन अनुमति (पास)

२६ ५०                    

११

विशिष्ट व्यक्तिहरुको भ्रमण सुरक्षा व्यवस्था तथा सवारी साधन व्यवस्था

                       

१२

सिनेमा हल जाँच सम्बन्धी

                       

१३

कार्यालय प्रमुखहरुको बैठक  विविध बैठक सूचना प्रवाह

                   

१४

छापाखाना संचालन सम्बन्धमा

                       

१५

दैनिक जाहेरी

                       

१६

दिवस उत्सव समारोह

                       

१७

हजयात्री सम्बन्धी

                       

१८

मासिक / पाक्षिक प्रतिवेदन

                   

१९

साक्षी प्रतिनिधि बैठक पत्राचार

                       

२०

बढुवा सम्बन्धी

                       

२१

जिल्ला स्थित अन्य कार्यालयहरु संग समन्वय

                       

२२

उजुरी गुनासो व्यवस्थापन

                       

२३

जिल्लामा हुने विविध कार्यक्रमको शान्ति सुरक्षा

                       

२०७२ श्रावण महिना देखिको संस्थाको प्रगति विवरण

क्र‍.सं‍.

महिना

नयाँ दर्ता

नवीकरण

श्रावण

भदौ

११

असोज

   

कार्तिक

   

मंसीर

   

पुस

   

माघ

   

फाल्गुन

   

चैत्र

   

१०

वैशाख

   

११

जेष्ठ

   

१२

आसाढ

   

आ.व.०७३/७४ को दैवि प्रकोप राहत वितरण

क्र.स.

विवरण

श्रावण

भाद्र

असोज

कार्तिक

मंसिर

पौस

माघ

फागुन

चैत्र

वैशाख

जेष्ठ

आसाढ

दैवी प्रकोप राहत वितरण (रु.)

                       

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय