नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
भक्तपुर


कार्यालय सरसफाई कार्यक्रम 2074

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय